Författare: Ing-Britt Lundgren

Hur man skriver ett pressmeddelande

10 april, 2022 Av

Ett pressmeddelande är ett skriftligt dokument som syftar till att förmedla en nyhet. Även om innehållet i ett pressmeddelande vanligtvis bara utgör tio procent av hela dokumentet är rubriken det första som journalister ser. Med andra ord måste rubriken på ditt pressmeddelande vara spännande för att läsaren ska vilja läsa. Titeln på ditt pressmeddelande bör…

Av Ing-Britt Lundgren