Hur man skriver ett pressmeddelande

10 april, 2022 Av Av Ing-Britt Lundgren

Ett pressmeddelande är ett skriftligt dokument som syftar till att förmedla en nyhet. Även om innehållet i ett pressmeddelande vanligtvis bara utgör tio procent av hela dokumentet är rubriken det första som journalister ser. Med andra ord måste rubriken på ditt pressmeddelande vara spännande för att läsaren ska vilja läsa.

Titeln på ditt pressmeddelande bör vara kreativ, samtidigt som den ska ha publikationens redaktionella ethos och publikens intressen i åtanke. Nedan följer några tips för att göra ditt pressmeddelande så intressant som möjligt för läsarna.

Undervik att vara för torr. Fyll inte ditt pressmeddelande med teknisk jargong. Se till att redigera ditt pressmeddelande så att det blir begripligt för personer som inte tillhör branschen. Inkludera istället citat och relevant statistik, vilket gör ditt pressmeddelande mer intressant för läsarna. Om du ska inkludera statistik, se till att du anger dem korrekt. Det är viktigt att undvika att låta predikande, men lite personlig anpassning räcker långt.

Inkludera en kort introduktion. Skriv pressmeddelandet som om det vore en artikel i en tidning. Det första stycket bör besvara de fem W+1H-frågorna. Kom ihåg att människans genomsnittliga uppmärksamhetsspann är åtta sekunder, så den viktigaste informationen bör komma efter rubriken. Om du begraver viktig information ökar risken för att läsaren missar den. Se dessutom till att använda punktformuleringar för att framhäva viktig information. Dessutom bör du ange var nyheten finns.

Tips för att skriva ett pressmeddelande

Nedan listas några tips om hur man skriver ett pressmeddelande. Det första du bör tänka på är att det finns många olika stilar för att skriva pressmeddelanden.

Generellt sett bör ett pressmeddelande ha följande struktur: Boilerplate, body och end. Huvuddelen av ett pressmeddelande bör innehålla de viktigaste detaljerna först och mindre viktiga detaljer senare. Citat är användbara för att öka trovärdigheten, men det är viktigt att de är relevanta för artikeln.

Det sista stycket bör förklara vad den nya produkten eller det nya företaget har åstadkommit och vilka upptäckter som gjorts. Se till att inkludera citat, eftersom det hjälper läsarna att se pressmeddelandet på ett objektivt sätt.

De avslutande kommentarerna kan inkludera produktens tillgänglighet, varumärke eller annan relevant information. Om du inte har några andra detaljer att ta med i det avslutande stycket, utelämna dem. Se dessutom till att du använder vanliga typsnitt, varken för små eller för stora.

Nästa steg när du skriver ett pressmeddelande är att rikta dig till rätt medier och journalister. Även om de flesta företag skickar in sina pressmeddelanden i timmen kan detta tillvägagångssätt vara improduktivt eftersom ditt meddelande kan gå förlorat i mängden. Du bör sträva efter specifika tidsperioder för pressmeddelanden som sannolikt kommer att plockas upp av lokala publikationer. Du bör dock aldrig underskatta kraften hos offline-utskick. Oavsett om du skickar det per post eller personligen, se till att följa upp med ytterligare information och sammanhang.

Lär dig om detta här