Om

Det är inte alltid man har den kunskap och det intresse som krävs för att genomföra ett bygge. Många väljer att göra vissa delar själva för att anlita experter för svåra delar. Ibland är det fråga om reparationer, andra situationer konstruktion. Oavsett har vi samlat information om hantverk och bygg!