Packband av stål och plast

29 maj, 2017 Av Av admin

Packband av stål och plast

Packband används för att säkra varor under förvaring och transport. Det finns flera olika typer av packband och alla har sina speciella egenskaper. Stålband är till exempel den typ av packband som ofta används när det ställs höga krav på bandets styrka och hållbarhet, samt packbandet behöver skydda produkter från stötar under frakt och förvaring. Stålband används därför under transport såväl på väg som på järnväg, till havs och i luften.

Tidigare var stålband det enda alternativet på marknaden för packband. Även om stålbanden fortfarande fyller sin funktion och föredras av många företag runt om i världen, har plastbanden blivit allt mer populära på senare år. Eftersom alla de olika materialen som används i packband har sina säregna egenskaper, kan man dock inte säga att plastbanden har kommit att konkurrera ut stålbanden. Det är snarare så att marknaden har breddats och att de företag som ägnar sig åt bandning av gods med packband nu har fler alternativ än tidigare att välja mellan.

Packband av plast

Packband av polypropylen är den variant som kan sträckas ut mest av alla de olika sorterna. Materialet återhämtar sig också bra efter att ha sträckts ut. Det är flexibelt och kan följa konturerna av ett paket som har en udda form. En annan viktig faktor till att många företag väljer att satsa på packband av polypropylen är priset. Det är det billigaste materialet av de som finns att tillgå, och ger en effektiv bandning med låg vikt som passar de flesta syften. Dessa packband finns i flera olika varianter vad gäller storlek och styrka, men alla ger en överlägsen prestanda för lätt till medeltung bandning.

Polyester är ett annat material som används i packband av plast. Det delar många egenskaper med stålbanden, samt har en utmärkt hållfasthet. Dessa egenskaper gör packband av polyester till ett utmärkt material för bandning av laster som har höga krav på hållfasthet kring laster som sätter sig och sjunker i storlek under transporten. Dessa packband rostar inte, vilket ger dem en fördel mot packband av stål. Därför riskerar de inte heller att skada det material som de har bandats runt. Polyester är även 100 procent återvinningsbart, vilket gör detta packband till en grön produkt.