Vad kan stoppa ett balkongbygge i en bostadsrättsförening?

25 december, 2019 Av Av admin
Vad kan stoppa ett balkongbygge i en bostadsrättsförening?

Ett förslag har kommit in till bostadsrättsföreningens styrelse om att de borde bygga balkong på varje lägenhet.  Styrelsen tycker det är ett bra förslag och arbetet kan påbörjas…. Nej, så enkelt är det inte. Det finns flera käppar som kan sättas i hjulet på vägen. 

Att medlemmarna sätter stopp

För att medlemmarna ska ha ett underlag att ta ställning till måste först styrelsen skapa ett grundläggande förslag. Ett förslag som därmed påvisar hur mycket månadskostnaden eventuellt måste höjas. För medlemmar med ansträngd ekonomi kan det helt enkelt vara för stor höjning. 

Vid omröstning krävs att 2/3 av de röstande medlemmarna ställer sig bakom förslaget för att byggnationen ska bli av. Det finns alltså en risk att medlemmarna sätter stopp även om det bara är 35 % som anser att föreningen inte ska bygga balkong på lägenheterna. Den vanligaste orsaken är då att man anser att kostnaden blir för stor. 

Att banken sätter stopp

En fråga som måste lösas är hur balkongerna ska finansieras. Det vanligaste är att föreningen höjer befintligt bolån. Men för att kunna detta krävs en god ekonomi och att belåningsgraden inte är för hög. Även om alla medlemmar ställer sig bakom förslaget om att bygga balkonger så kan alltså banken sätta stopp. 

Om banken nekar utökat bolån bör styrelsen även se över den ekonomiska situationen och eventuellt höja månadskostnaden för att skapa bättre ekonomisk balans. 

Att kommunen sätter stopp

Föreningen har fått godkänt från medlemmarna och ett preliminärt besked från banken. En arkitekt tas in som skapar de ritningar som sedan ska skickas in till kommunen eftersom bygglov krävs för tillbyggnationer. Bostadsrättsföreningar hittas nästan uteslutande inom detaljplanerat område och därmed behövs bygglov alltid vid tillbyggnationer eller större ombyggnationer. 

Kommunen ser nu på hur denna tillbyggnation skulle ändra fastighetens utseende och detta även i förhållande till fastigheter i närheten. Hur skulle balkongerna ändra dess arkitektur? Här finns alltså en risk att kommunen säger nej. Det kan exempelvis bero på att fastigheten är K-märkt eller att skillnaden blir för stor mot omgivningens byggnader. 

Att trafiken sätter stopp

Ännu en sak att ta hänsyn till är hur eventuella balkonger skulle påverka trafiksituationen. Detta är även en fråga som kommunen ser på. En lågt hängande balkong kan skymma sikten i korsningar. Det är en av orsakerna till att bostadsrättsföreningar generellt inte har balkong på första våningen utan börjar med balkongerna från och med andra våningen. 

Vill du få ännu mer information kring balkongbygge besök www.byggabalkong.org